Czym jest Elektroniczny Nadawca
Czym jest Elektroniczny Nadawca?

Elektroniczny Nadawca

 

 

Elektroniczny Nadawca (EN) to internetowa aplikacja, która powstała z myślą, aby usprawnić proces nadawania przesyłek pocztowych krajowych (Pocztex, Pocztex PROCEDURA, Paczka Pocztowa, przesyłka polecona, przesyłka nierejestrowana, przesyłka wartościowa, przesyłka marketingowa, przesyłka paletowa) i zagranicznych (EMS, paczki zagranicznej, przesyłka zagraniczna polecona, przesyłka zagraniczna zwykła, Global Expres).


EN to nowoczesna aplikacja, która umożliwia:

 • elektroniczny proces przygotowania przesyłek,
 • generowanie dokumentów nadawczych (Książka Nadawcza, zestawienie ilościowe oraz zestawienie dla usługi Poczta Firmowa),
 • szybkie przygotowanie większej ilości przesyłek,
 • tworzenie książki adresowej – łatwe zarządzanie własną bazą odbiorców (adresatów),
 • dostęp do pełnej dokumentacji związanej z obsługą przesyłek,
 • proste przygotowanie raportów xls i PDF,
 • elektroniczną komunikację: klient – opiekun handlowy,
 • elektroniczne potwierdzenie książki nadawczej,
 • import danych o przesyłkach: z serwisu allegro.pl (Allegro SMART), z aplikacji klienckich (WebApi lub xml zgodny z wymaganiami Poczty Polskiej S.A.), z plików xls, możliwości korzystania z aplikacji i platform sprzedażowych oraz licznych aplikacji integrujących systemy klienckie z Elektronicznym Nadawcą,
 • oszczędność kosztów związanych z obsługą przesyłek.

To nie koniec możliwości EN – aplikacja dokonuje automatycznego przekazywania i odbierania danych z informacjami o nadawanych przesyłkach, komunikując się bezpośrednio z  placówką pocztową określoną w umowie.  Wszystkie przesyłki przygotowane za pomocą systemu można śledzić z jej panelu lub generować przez zbiorczy raport w formacie xls.

 

 

Jak rozpocząć ? / User manual

Jeżeli jesteś zainteresowany użytkowaniem niniejszej aplikacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Nie masz konta? Wyślij formularz. Po jego wypełnieniu otrzymasz e-mailem login i hasło umożliwiające zalogowanie się do aplikacji. Dla ułatwienia zamieszczamy

 1. instrukcję użytkownika Elektroniczny Nadawca
 2. user's manual client's module
 3. skrócona instrukcja użytkownika

 

Instrukcja wypełnienia deklaracji celnej 

Od dnia 1 stycznia 2021 roku wypełnianie deklaracji celnych do karjów poza UE stało sie wymagane w systemie Elektroniczny Nadawca dla przesyłek Global Expres, zagranicznych paczek, zagranicznych przesyłek listowych wysyłanych poza UE:

 

 

Wspołpraca z Allegro.pl

Jeżeli nadajesz lub planujesz nadawać przesyłki do zakupów z serwisu Allegro.pl, dokonaj integracji konta sprzedażowego Allegro.pl z Elektronicznym Nadawcą. Integracja pozwala na pobieranie zamówień zakończonych, do których w prosty sposób będziesz mógł utworzyć przesyłki bez konieczności ręcznego uzupełniania danych. Dla ułatwienia, szczegółowe informacje zostały przedstawione w zamieszczonej instrukcji:

 

Specyfikacja WebApi / WebAPI specification

WebAPI jest usługą sieciową, która umożliwia wymianę informacji między systemem Poczty Polskiej a oprogramowaniem zewnętrznym klienta. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania IT z mechanizmami serwisu Elektronicznego Nadawcy umożliwiając automatyzację procesów przygotowania przesyłek do nadania w Poczcie Polskiej. W ramach WebAPI udostępniamy zestaw metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom aplikacji Elektroniczny Nadawca.

Klientów zainteresowanych wymianą komunikatów za pośrednictwem WebAPI prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją:

 

 

Aktualny zakres zmian wersji WebAPI v84 z dnia 29.07.2022 nie będzie miał wpływu na dotychczasowe funkcjonalności dostępne za pomocą WebAPI.

Zaktualizowano:

 • Opis metody addShipment
 • Opis metody clearEnvelope
 • Opis metody createEnvelopeBufor
 • Opis metody sendEnvelope
 • Opis metody updateEnvelopeBufor

Dodano:

 • Opis metody setEnvelopeBuforDataNadania

WebAPI is a network service that enables the exchange of information between the Polish Post and the client's external software. Thanks to this, programmers can integrate their own IT solutions with the mechanisms of the Elektroniczny Nadawca service enabling automation of the processes of preparation of shipments to be delivered at the Polish Post. As part of the WebAPI service, we provide a set of methods that correspond to the individual functions of the Elektroniczny Nadawca application.

Customers interested in exchanging messages via WebAPI, please read the specification:

 

Przykłady integracji z WebAPI Elektronicznego Nadawcy z poziomu języków programowania


Integracja z WebAPI Elektronicznego Nadawcy z poziomu języka C# oprogramowania Visual Studio 2019:


Integracja z WebAPI Elektronicznego Nadawcy z poziomu języka C# oprogramowania Visual Studio 2019:

 

WebApi systemu śledzenia / WebApi specification the T&T system


Poczta Polska S.A. udostępnia usługę sieciową która może być wykorzystana do tworzenia aplikacji/integracji umożliwiających śledzenie przesyłek. Więcej informacji o serwisie wkrótce, planowane są zmiany w usłudze i przejście na nowy model integracji w technologii RestAPI. Dokumentację będzie Państwu wkrótce udostępniona...
 

 

Inne dokumenty i specyfikacje / Other documents and specifications

Jeżeli sami chcecie przygotować etykiety adresowe dla przesyłek, przygotowaliśmy przykładową wizualizacje w PDF ze specyfikacją wymiarów i rozmieszczeniem pól oraz poszczególnych usług w odpowiednich polach.

Przygotowujesz etykiety adresowe we własnym zakresie i nie wiesz ile znaków dla poszczególnych pól adresowych przesłać do naszego w WebAPI, XML czy XLS zapoznaj się z przygotowaną specyfikacją danych w wersji skondensowanej. Taka sama specyfikacja dostępna jest również w dokumentacji opisującej Interfejs Wymiany Danych (IWD), a znajdziesz kilak akapitów niżej.

 

Generujesz etykiety adresowe we własnym systemie, udostępniamy w tym celu specjalną usługę DeliveryPath - usługa wyszukiwania scieżek kierowania (WSR) umożliwiającą Klientowi drukującymi etykiety własnego nakładu pobranie ścieżek kierowania w celu wydrukowania ich oznaczeń na etykiety przesyłek. Dzięki temu etykieta własnej produkcji będzie zgodna z etykietami generowanymi przez Elektronicznego Nadawcę. 

 

Lista krajów wraz z kodami ISO zaimplementowana w naszym systemie. Jeżeli integrujesz się z naszym WebAPI, przygotowujesz pliki XML czy XLS do importu, pobierz i zaimplementuj kraje według naszej specyfikacji, tylko tak podane kraje można bez problemu wysłać czy zaimportować do naszego systemu Elektroniczny Nadawca.
UWAGA!!!
Do elektronicznego nadawcy zawsze podajemy kraje używając ich pełnej nazwy w języku polskim, nie należ deklarować krajów podając ich kody ISO.

 

Certyfikat publiczny EPO Poczty Polskiej / Public EPO certificate of Poczta Polska

W procesie realizacji usługi EPO dostarczana jest elektroniczna karta EPO, która opatrzona jest podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu Poczty Polskiej. Niektórzy Klienci we własnych implementacjach potrzebują zweryfikować zawartość karty, w tym celu muszą wykorzystać klucz publiczny certyfikatu użytego do podpisania karty EPO.

Certyfikat wystawiony jest na określony okres obowiązywania. Ważność aktualnego kończy się 13.08.2022 r.

Nowy certyfikat obowiązuje od 08.2022 - 08.2023 r.

 

 

Schematy XSD karty EPO / EPO card XSD diagrams

W PP S.A. są stosowane oba formaty XSD dla kart EPO i w organizacji mogą one występować zamiennie.

Należy zaznaczyć, że implementacja po stronie Klienta ma polegać na zapewnieniu obsługi kart EPO w obu powyższych formatach tj. należy zaimplementować obsługę obu wersji schematów karty EPO –  PP S.A. wykorzystuje oba schematy XSD karty EPO

 

Interfejs Wymiany Danych (IWD, XML) / The data exchange interface (EDI, XML)

Interfejs wymiany danych o przesyłkach, między systemem Klienta, a systemem Poczty Polskiej kierowany jest do Klientów zainteresowanych implementacją w swoim systemie IWD:

 

 

The data exchange interface (IWD/EDI) for consignments, between the Client's system and the Polish Post Office is addressed to Clients interested in implementation of their IWD system:

 

Kody kreskowe / Barcodes

Specyfikacja oraz zawartość kodu kreskowego GS1-128, 128 B, 128 służącego do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym w tym Pocztex 2.0, Pocztex Kurier 48, Paczka pocztowa oraz przesyłki listowe. Specyfikacja Code 39 służącego do identyfikacji przesyłek Pocztex Ekspres 24 i EMS oraz kodu 128 służącego do identyfikacji przesyłek w obrocie zagranicznym.

Specification and content of the GS1-128, 128 B, 128 bar code used to identify postal items in domestic traffic, including Pocztex 2.0, Pocztex Kurier 48, Postal parcel and letter items. Specification of Code 39 used to identify Pocztex Ekspres 24 and EMS shipments and code 128 used to identify shipments in cross-border traffic.

 

Odbiory w PUNKCIE - widget mapy lokalizacji / Pickup at POINT - location map widget

Widget do mapy lokalizacji Odbiorów w PUNKCIE Poczty Polskiej, który pozwala klientowi  na wybór punktu odbioru (m.in. placówki pocztowej, stacji paliw Orlen, automatu pocztowego),  a Tobie pozwoli zwiększyć szansę dokonania transakcji.
Informacje na temat usługi oraz demo mapy znaleźć można na stronie:

Instrukcja integracji:

Widget integration manual:

 

Zmiana hasła

EN – jako system przetwarzający dane osobowe posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają korzystać z aplikacji nieuprawnionym osobom, spełniając wymagania przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z wymagań bezpieczeństwa jest konieczność zmiany hasła przez użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni. W obecnej wersji system nie wymusza zmiany hasła co 30 dni, system po upływie 30 dni sugeruje zmianę hasła, informuje również ile dni temu hasło zostało zmienione.

 

Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane w aplikacji Elektroniczny Nadawca przechowywane są i przetwarzane jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polski. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji Elektroniczny Nadawca jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.


Dane przechowywane i przetwarzane są w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych Poczty Polskiej S.A. oraz dodatkowo ze względów bezpieczeństwa/ redundancji w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych, które wykorzystywane jest w czasie niedostępności/awarii lub prac serwisowych Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych.

Okres przechowywania, zakres oraz czas dostępności danych przesyłek jest taki sam dla obydwu centrów przetwarzania.

Aplikacja przechowuje i przetwarza:
•    dane adresowe klienta niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi,
•    dane użytkowników niezbędne w procesie logowania/uwierzytelniania,
•    dane adresatów zapisane przez klienta w książce adresowej,
•    dane o przesyłce i powiązane z nią dane adresata*,

 

Powyższe dane wynikają z umowy zawartej z Poczta Polską S.A., są one niezbędne do prawidłowej realizacji i świadczenia usług i przygotowania przesyłek, elektronicznej książki nadawczej, etykiet, raportów i zestawień.


Dane o przesyłce, elektroniczna książka nadawcza i powiązane z nimi dane adresata przechowywane są i dostępne dla klienta/ użytkownika przez okres 410 dni od daty zapisania przesyłki.

W celu dalszej dostępności do danych przesyłek/elektronicznych książek nadawczych po uplywie w/w okresu lub po zakończeniu obowiązywania umowy, należy dokonać zapisu danych/ archiwum w postaci raportu szczegółowego lub innej formie do lokalnego pliku użytkownika.

 

* Podlegają indywidualnemu okresowi przechowywania

 

Wymagania techniczne

System Elektroniczny Nadawca jest aplikacja internetową, do jego działania niezbędne jest łącze internetowe i przeglądarka internetowa. Jest to system wielomodułowy korzystających z wielu komponentów pisanych w różnych językach programowania.
Połączenie z systemem zabezpieczone jest najnowszym protokołem szyfrowania SSL/TLS 1.2 dlatego ważne jest aby oprogramowanie oraz komponenty wymagane do jego prawidłowego działania posiadały aktualne wersje.

Minimalne wymagania techniczne w zakresie łącza internetowego i oprogramowania:

 • łącze internetowe: stabilne łącze internetowe o prędkości co najmniej 10 mb/s;
 • przeglądarka Internetowa: aktualne wersje przeglądarki internetowej Microsoft EDGE, Firefox, Chrome, Opera, Safari;
 • system operacyjny: aktualne wersje systemu operacyjnego Microsoft Windows (wersja 7-11), macOS X (wersja 10.7, 10.8), iOS, Android.

Uwaga! System Elektroniczny Nadawca nie będzie działał prawidłowo/może nie działać prawidłowo na nieaktualnych wersjach oprogramowania w tym w przeglądarce Microsoft Internet Explorer.

 

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Klientów zainteresowanych zmianami w aplikacji prosimy o zapoznanie się z: listą modyfikacji funkcjonalności Elektronicznego Nadawcy.

 

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego z naszymi konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o działaniu systemu bądź usługach.

 

Infolinia:
801 333 444
z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora)

(+48) 438 420 600
z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora)

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

Napisz do nas:
kontakt@poczta-polska.pl