Zaloguj się...

Użytkownik

Hasło

Problemy z zalogowaniem? kliknij tutaj


Planowane zmiany w funkcjonalności aplikacji Elektroniczny Nadawca 7.5

Planowane zmiany w funkcjonalności aplikacji Elektroniczny Nadawca 7.5.0

W dniu 29.12.2016 planowane jest wprowadzenie funkcjonalności mającej na celu uniknięcie sytuacji, w których dane na nalepce adresowej wygenerowanej z Elektronicznego Nadawcy różnią się od danych przekazywanych do systemów PP S.A.

W chwili obecnej system EN dopuszcza możliwość edycji danych przesyłki po pobraniu etykiety adresowej. W efekcie dochodzi do sytuacji, iż dane w pliku nadawczym różnić się mogą od danych na nalepce adresowej. Skutkiem tych różnic są interwencje nadawców i adresatów przesyłek oraz niezadowolenie klientów z jakości świadczonych przez PP S.A. usług.

Zmiana w aplikacji Elektroniczny Nadawca będzie polegała na wprowadzeniu funkcjonalności, która w momencie edycji danych zapisanej przesyłki po pobraniu już dla niej nalepki adresowej spowoduje wygenerowanie dla przesyłki edytowanej nowego numeru nadawczego oraz wyświetlenie komunikatu dla nadawcy (użytkownika) o konieczności ponownego wydruku etykiety w związku ze zmianą numeru nadawczego.

Skutki dla klientów:

  • klienci pracujący w Front Office EN w przypadku zmiany danych przesyłki po pobraniu wcześniejszym nalepki adresowej będą musieli ponownie ją pobrać,
  • klienci, którym zostały przydzielone indywidualne zakresy numeryczne, importujący dane wraz z numerami nadania z plików XML, XLS, ale generujący druki własnego nakładu będą musieli szczególnie zwracać uwagę na poprawność importowanych danych, edycja i drobne korekty zaimportowanych przesyłek w aplikacji EN będą skutkowały zmianą numeru nadania na numer z chmury (zalecane będzie usunięcie przesyłek z EN, opróżnienie kosza, poprawka danych w plikach i ponowny import do EN),
  • klienci pracujący z API EN nie będą odczuwali skutków zmiany, gdyż API nie dopuszcza aktualizacji danych przesyłki, należy ją usunąć i ponownie przygotować, co wiąże się z automatycznym wygenerowaniem nowego numeru nadania, pobierający nalepki z EN, w przypadku korekty danych we własnej aplikacji i aktualizacji ich w EN otrzymają nowy numer nadania, jeżeli wcześniej zapisali numer w swojej bazie danych własnej aplikacji powinni to zaktualizować.


Zespół Elektronicznego Nadawcy

Visa

Świąteczne szaleństwo