Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Zmiany w zakresie Opłaca Adresat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Poczta Polska S.A. planuje zmiany systemowe w zakresie obsługi przesyłek w opcji opłaca adresat (tzw. opłata przerzucona na adresata - OPNA).

Z uwagi na fakt, że zmiana ta dotyczy Klientów z zawartą pisemną umową prosimy firmy zainteresowane korzystaniem z tej formy płatności o kontakt z dedykowanym Przedstawicielem Poczty wskazanym w umowie w celu omówienia wdrażanej zmiany. Przypominamy, że przy tej formie płatności decydujecie się Państwo na uiszczanie opłat za przesyłki listowe oraz paczkowo-kurierskie, które są kierowane do Państwa (zwroty korespondencji, towarów etc.)

Jednocześnie informujemy, że korzystając z tej formy płatności warunkiem koniecznym jest, aby nadawca na nalepce adresowej podał identyfikator umowy (ID karty OPNA), która umożliwia weryfikację stosownych uprawnień w realizacji usługi przez Pocztę Polską S.A.
W przypadku braku wymaganego identyfikatora umowy na nalepce/ etykiecie adresowej w celu prawidłowego rozliczenia, klient umowny (adresat przesyłki) zostanie poproszony o uiszczenie opłaty gotówką.