Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Nowa wersj wtyczki PrestaShop

Udostępniamy nową wersję wtyczki do PrestaShop do pobrania na naszej stronie
https://e-nadawca.poczta-polska.pl/download/prestashop_poczta-polska-en-v.1.2.0.zip

PrestaShop® to jedno z najpopularniejszych oprogramowań open source do prowadzenia sklepu internetowego. Polska to jeden z największych rynków, jeżeli chodzi o liczbę aktywnych sklepów opartych o tę platformę handlową - ponad 20 tys. polskich sklepów działa na silniku PrestaShop. Poczta Polska, wspólnie z firmą Softdeco, przygotowała dla klientów moduł dla klientów prowadzących sklep internetowy na tej platformie. Funkcjonalności wtyczki obejmują współpracę z Elektronicznym Nadawcą oraz widżet mapy Odbioru w Punkcie.

TLS - wyłączamy TLS 1.0 i 1.1

Informujemy, iż połączenia z systemem Elektroniczny Nadawca zabezpieczone są protokołem TLS. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 26.02.2021 r. ostatecznie wyłączymy możliwości połączenia się do systemu Elektroniczny Nadawca niższymi wersjami protokołu TLS. Po tym terminie nie będzie już możliwości połączenia się za pomocą strony www i WebAPI jeżeli aplikacja po Państwa stronie nie będzie wspierała protokołu TLS 1.2. Jeżeli korzystają Państwo z aktualnego oprogramowania, zapewne korzysta już ono z wersji TLS 1.2, a zmiana nie będzie zauważalna dla użytkowników.

- * * * -

Please be advised that connections to the Elektroniczny Nadawca system are secured with the TLS protocol. As previously announced, on February 26, 2021, we will finally disable the ability to connect to the Elektroniczny Nadawca system with lower versions of the TLS protocol. After this date, it will not be possible to connect via the website and WebAPI if the application on your side does not support the TLS 1.2 protocol. If you are using current software, it is probably already using TLS 1.2, and the change will not be noticeable to users.

Zmiany w zakresie Opłaca Adresat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Poczta Polska S.A. planuje zmiany systemowe w zakresie obsługi przesyłek w opcji opłaca adresat (tzw. opłata przerzucona na adresata - OPNA).

Z uwagi na fakt, że zmiana ta dotyczy Klientów z zawartą pisemną umową prosimy firmy zainteresowane korzystaniem z tej formy płatności o kontakt z dedykowanym Przedstawicielem Poczty wskazanym w umowie w celu omówienia wdrażanej zmiany. Przypominamy, że przy tej formie płatności decydujecie się Państwo na uiszczanie opłat za przesyłki listowe oraz paczkowo-kurierskie, które są kierowane do Państwa (zwroty korespondencji, towarów etc.)

Jednocześnie informujemy, że korzystając z tej formy płatności warunkiem koniecznym jest, aby nadawca na nalepce adresowej podał identyfikator umowy (ID karty OPNA), która umożliwia weryfikację stosownych uprawnień w realizacji usługi przez Pocztę Polską S.A.
W przypadku braku wymaganego identyfikatora umowy na nalepce/ etykiecie adresowej w celu prawidłowego rozliczenia, klient umowny (adresat przesyłki) zostanie poproszony o uiszczenie opłaty gotówką.