Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Odwołanie przerwy serwisowej / Cancellation of a service break

Informujemy, że wdrożenie nowej wersji systemu Elektroniczny Nadawca zaplanowane na 26 listopada 2020 zostało odwołane. O nowym terminie wdrożenia wersji poinformujemy w odrębnym komunikacie.

- ∗ ∗ ∗ -

Please be advised that the implementation of the new version of the Elektroniczny Nadawca system, scheduled for November 26, 2020, has been canceled. We will inform you about the new version implementation date in a separate announcement.

Elektroniczny Nadawca 11.0.0 - announcement

Please be advised that the implementation of a new version of the Elektroniczny Nadawca 11.0.0 application is planned in the near future. The version change will affect the functionalities available via WebAPI from January 1, 2021, when the requirement for customs declarations for parcels and foreign letters will be enabled, the version, apart from the changes listed below, also includes corrections and internal modifications.

When changing the new version, the system will not be available to users.

Changes visible to customers:

 • New additional services for Pocztex Kurier 48 shipment (the possibility of preparing shipments with new services will be available from January 1, 2021);
 • Restrictions for the Multipackage service up to 10 items;
 • for foreign letter items, a new attribute "Zawartość" has been added;
 • for the Global Express shipment, the method of declaration of the attribute "Zawartość" has been modified;
 • Changes in the pallet shipment, implementation of cut-off times for placing orders;
 • change in the number of characters in the complaint description (1000 characters);
 • a change in the method of generating a barcode for letter items, which is to improve printouts labels on low-resolution and thermal printers;
 • optimization of the shipment search engine in the FrontOffice interface (www)
 • solving the problem related to deleting / replacing the shipment description;
 • the title of the document "KSIĄŻKA NADAWCZA" has been added to the book generated from the system.
 • an exclusion was introduced in the preparation of parcels with the "Wielopaczkowość" and "Niestandard" service;

A full list of changes with a description is available on the application page in the "About e-sender" tab. 

We provide a new WebAPI specification (EN_opis_webapi_w74_20201109.zip). The specification includes changes in the descriptions of the types of parcels: przesylkaPoleconaZagranicznaType, przesylkaZagranicznaType, przesylkaZadek:larowanaWartoscZagraniczna, globalExpresType, przesylkaEZwrotPocztexType. 

Electronic Sender Team

Elektroniczny Nadawca 11.0.0 - zapowiedź

Informujemy, że w najbliższym czasie planowane jest wdrożenie nowej wersji aplikacji Elektroniczny Nadawca 11.0.0. Zakres zmian wersji będzie miał wpływ na funkcjonalności dostępne za pomocą WebAPI od 1 stycznia 2021 r., kiedy włączona zostanie wymagalność deklaracji celnych dla paczek jak i listów zagranicznych. Wersja poza zmianami wymienionymi poniżej zawiera również poprawki i modyfikacje wewnętrzne.

W trakcie wdrożenia nowej wersji system nie będzie dostępny dla użytkowników.

Zmiany widoczne dla klientów:

 • Nowe usługi dodatkowe do przesyłki Pocztex Kurier 48 (możliwości przygotowania przesyłek z nowymi usługami dostępne będzie od 1 stycznia 2021 r.);
 • Ograniczenia dla usługi Wielopaczkowość do 10 sztuk;
 • dodano nowy atrybut dla przesyłek listowych zagranicznych „Zawartość”;
 • zmodyfikowano sposób deklaracji atrybutu „Zawartość” dla przesyłki Global Express;
 • Zmiany w przesyłce paletowej, wdrożenie godzin granicznych składania zleceń;
 • zmiana ilości znaków w opisie reklamacji (1000 znaków);
 • zmiana w sposobie generowania kodu kreskowego dla przesyłek listowych co ma poprawić wydruki na drukarkach o małej rozdzielczości i etykieciarkach termicznych;
 • optymalizacja wyszukiwarki przesyłek w interfejsie FrontOffice (www);
 • rozwiązanie problemu związanego z kasowaniem/zastępowaniem opisu przesyłki;
 • dodano tytuł dokumentu „KSIĄŻKA NADAWCZA” do generowanej z systemu książki nadawczej;
 • wprowadzono wykluczenie w przygotowaniu przesyłek z usługą „Wielopaczkowość” i „Niestandard”.

Pełna lista zmian wraz z opisem dostępna jest na stronie aplikacji w zakładce "Czym jest e-nadawca".

Udostępniamy nową specyfikację WebAPI (EN_opis_webapi_w74_20201109.zip). Specyfikacja zawiera zmiany w opisach typów przesyłek: przesylkaPoleconaZagranicznaType, przesylkaZagranicznaType, przesylkaZadek:larowanaWartoscZagraniczna, globalExpresType, przesylkaEZwrotPocztexType.

Zespół Elektronicznego Nadawcy