Formularz kontaktowy

Ulica i nr *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Powiat *

Uwagi

Imię *

Nazwisko *

Email służbowy *

Telefon służbowy *

Nazwa firmy *

Nazwa firmy cd

NIP służbowy *

Numer umowy o ile jest podpisana

Przepisz tekst z obrazka *

captcha image

Wyrażam zgodę na przekazanie przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 moich, podanych w treści niniejszego formularza danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz w zależności od zakresu udzielonych zgód: numeru/ów telefonu (oświadczenie z pkt 1), adresu korespondencyjnego (oświadczenie z pkt 2), numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej (oświadczenie z pkt 3), każdemu z następujących podmiotów (I) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, (II) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 oraz (III) Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 17 (IV) Poczcie Polskiej Usługi Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w celu:

1) telefonicznego marketingu bezpośredniego: własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów
2) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów
3) przesyłania informacji handlowych dotyczących własnych produktów lub usług lub produktów lub usług innych z ww. podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Powyższa zgoda (zgody) obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Jestem świadomy/a że:
- administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
- po wyrażeniu przeze mnie ww. zgody (zgód) administratorem danych zostanie każdy z ww. podmiotów, któremu zostaną one przekazane,
- podanie przeze mnie danych jest dobrowolne,
- wyrażenie ww. zgody (zgód) jest dobrowolne, a ich odwołanie może nastąpić w każdym czasie,
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) lub 8) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi lub odpowiedzi na zapytanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).