Czym jest Elektroniczny Nadawca
Czym jest Elektroniczny Nadawca?

Nadaj Przesyłkę

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej usprawnia i automatyzuje proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Elektroniczny Nadawca umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 

Jak rozpocząć ?

Jeżeli jesteś zainteresowany użytkowaniem niniejszej aplikacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Nie masz konta? Wyślij formularz. Po jego wypełnieniu otrzymasz e-mailem login i hasło umożliwiające zalogowanie się do aplikacji. Dla ułatwienia zamieszczamy

  1. instrukcję użytkownika Elektroniczny Nadawca
  2. user's manual client's module
  3. skrócona instrukcja użytkownika

 

Wspołpraca z Allegro.pl

Jeżeli nadajesz lub planujesz nadawać przesyłki do zakupów z serwisu Allegro.pl, dokonaj integracji konta sprzedażowego Allegro.pl z Elektronicznym Nadawcą. Integracja pozwala na pobieranie zamówień zakończonych, do których w prosty sposób będziesz mógł utworzyć przesyłki bez konieczności ręcznego uzupełniania danych. Dla ułatwienia, szczegółowe informacje zostały przedstawione w zamieszczonej instrukcji:

 

WebApi

WebAPI jest usługą sieciową, która umożliwia wymianę informacji między systemem Poczty Polskiej a oprogramowaniem zewnętrznym klienta. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania IT z mechanizmami serwisu Elektronicznego Nadawcy umożliwiając automatyzację procesów przygotowania przesyłek do nadania w Poczcie Polskiej. W ramach API Poczta udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom aplikacji Elektroniczny Nadawca.

Klientów zainteresowanych wymianą komunikatów za pośrednictwem WebApi prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją:

 

 

UWAGI dla developerów i przyszłych integracji!

Zmiany w WebAPI v.73

•    Dodano nowe atrybuty w metodach:

o    opis typu sposobDoreczeniaType
o    opis typu adresKorespondencyjnyType
o    opis typu kartaType
o    opis typu oplacaOdbiorcaType
o    opis typu oplacaOdbiorcaKartaType
o    opis typu eZwrotKartaType

•    Zaktualizowano metody:

o    opis typu EMSType
o    opis typu paczkaZagranicznaType
o    opis typu paczkaZagranicznaPremiumType
o    opis typu globalExpresType
o    opis typu przesylkaEZwrotPaczkaType
o    opis typu przesylkaEZwrotPocztexType
o    opis typu shopEZwrotType
o    opis typu przesylkaType
o    opis typu pocztexKrajowyType
o    opis typu uslugaKurierskaType
o    opis typu uslugaPaczkowaType
o    opis typu errorType
o    opis metody getKarty
o    opis metody addShipment

Inne: 

Informacja dla programistów i nowych integracji z WebAPI Elektronicznego Nadawcy. Planujemy wycofać metodę „uploadIWDContenet”. Prawdopodobnie w 2021 roku pzrestaniemy tą metodę rozwijać i zostanie wyłączona w 2022 roku. Prosimy nie wykonywać żadnych nowych integracji z wykorzystaniem tej metody.

 

WebAPI is a network service that enables the exchange of information between the Polish Post and the client's external software. Thanks to this, programmers can integrate their own IT solutions with the mechanisms of the Electronic Sender service enabling automation of the processes of preparation of shipments to be delivered at the Polish Post. The Mail API provides a number of methods that correspond to the various functions of the Electronic Sender application.

Customers interested in exchanging messages via WebApi, please read the specification::

 

IMPORTANT NOTES for developers and future integrations!

Information for programmers and new integrations with WebAPI Electronic Sender. We plan to remove the "uploadIWDContenet" method in the near future. In the Description of WebAPI EN v72 this method will be marked as "deprecated" and will probably be turned off with version EN 11.1.0. Please do not make any new integrations using this method.

 

WebApi systemu śledzenia przesyłek pocztowych


Poczta Polska S.A. udostępnia usługę sieciową WebAPI, która może być wykorzystana do tworzenia aplikacji umożliwiających śledzenie przesyłek pocztowych.

Więcej informacji o webservice oraz jak uzyskąc konto znajdziesz na stonie:


Poczta Polska S.A. provides a Web Service which may be used to create applications for tracking mail shipments.

 

Inne dokumenty i specyfikacje

 

Certyfikat publiczny EPO Poczty Polskiej

W procesie realizacji usługi EPO dostarczana jest elektroniczna karta EPO, która opatrzona jest podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu Poczty Polskiej. Niektórzy Klienci we własnych implementacjach potrzebują zweryfikować zawartość karty, w tym celu muszą wykorzystać klucz publiczny certyfikatu użytego do podpisania karty EPO.

Certyfikat wystawiony jest na określony okres obowiązywania. Ważność aktualnego kończy się 10.09.2020 r.

Nowy certyfikat obowiązuje od 25.08.2020 r.

 

 

Schematy XSD karty EPO

W PP S.A. są stosowane oba formaty XSD dla kart EPO i w organizacji mogą one występować zamiennie.

Należy zaznaczyć, że implementacja po stronie Klienta ma polegać na zapewnieniu obsługi kart EPO w obu powyższych formatach tj. należy zaimplementować obsługę obu wersji schematów karty EPO –  PP S.A. wykorzystuje oba schematy XSD karty EPO

 

Interfejs Wymiany Danych (IWD)

Interfejs wymiany danych o przesyłkach, między systemem Klienta, a systemem Poczty Polskiej kierowany jest do Klientów zainteresowanych implementacją w swoim systemie IWD:

The data exchange interface (IWD/EDI) for consignments, between the Client's system and the Polish Post Office is addressed to Clients interested in implementation of their IWD system:

 

Kody kreskowe

Specyfikacja oraz zawartość kodu kreskowego GS1-128, oraz 128 służącego do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, opakowań zbiorczych i odsyłek pocztowych, kodu 39 służącego do identyfikacji przesyłek Pocztex i EMS oraz kodu 128 służącego do identyfikacji przesyłek w obrocie zagranicznym.

Specification and content of the GS1-128, 128 and 39 bar codes used to identification the domestic consignments, consolidated packaging, forwarding, pocztex ekspres 24 and international postal items

 

Integracja z Comarch Optima

Program Comarch ERP Optima umożliwia bezpośrednią konfigurację konta na Elektronicznym Nadawcy oraz tworzenie przesyłek.

Wszelkie informacje na temat konfiguracji konta w programie Comarch ERP Optima oraz opis funkcji można znaleźć na stronach:

 

Integracja z WF-Mag

Moduł integrujący Elektronicznego Nadawcę z programem magazynowym WF-Mag. 

Jest to wtyczka integrująca system WF-Mag z Pocztą Polską, która ułatwi pracę i skróci czas przygotowywania oraz wysyłania przesyłek. Cały proces nadawania przesyłki nie będzie wymagał opuszczenia programu Wf-Mag.

Wtyczka jest całkowicie bezpłatna dla klientów Poczty Polskiej i jest dostępna poniżej:

Wersja modułu integrującego wydana w 2016 r.

Wersja modułu integrującego wydana w 2018 r. (od wersji WAPRO MAG 8.30.8)

 

Odbiory w PUNKCIE - widget mapy lokalizacji

Widget do mapy lokalizacji Odbiorów w PUNKCIE Poczty Polskiej, który pozwala klientowi  na wybór punktu odbioru (m.in. placówki pocztowej, stacji paliw Orlen, automatu pocztowego),  a Tobie pozwoli zwiększyć szansę dokonania transakcji.
Informacje na temat usługi oraz demo mapy znaleźć można na stronie:

Instrukcja integracji:

Widget integration manual:

 

Zmiana hasła

EN – jako system przetwarzający dane osobowe posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają korzystać z aplikacji nieuprawnionym osobom, spełniając wymagania przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z wymagań bezpieczeństwa jest konieczność zmiany hasła przez użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany hasła z własnej inicjatywy przed upływem 30 dni, to zmiana hasła jest wymuszana przez system po 30 dniach od ustawienia poprzedniego hasła.

 

Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane w aplikacji Elektroniczny Nadawca przechowywane są i przetwarzane jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polski. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w aplikacji Elektroniczny Nadawca jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.


Dane przechowywane i przetwarzane są w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych Poczty Polskiej S.A. oraz dodatkowo ze względów bezpieczeństwa/ redundancji w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych, które wykorzystywane jest w czasie niedostępności/awarii lub prac serwisowych Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych.

Okres przechowywania, zakres oraz czas dostępności danych przesyłek jest taki sam dla obydwu centrów przetwarzania.

Aplikacja przechowuje i przetwarza:
•    dane adresowe klienta niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi,
•    dane użytkowników niezbędne w procesie logowania/uwierzytelniania,
•    dane adresatów zapisane przez klienta w książce adresowej,
•    dane o przesyłce i powiązane z nią dane adresata*,

 

Powyższe dane wynikają z umowy zawartej z Poczta Polską S.A., są one niezbędne do prawidłowej realizacji i świadczenia usług i przygotowania przesyłek, elektronicznej książki nadawczej, etykiet, raportów i zestawień.


Dane o przesyłce, elektroniczna książka nadawcza i powiązane z nimi dane adresata przechowywane są i dostępne dla klienta/ użytkownika przez okres 14 miesięcy (410 dni) od daty zapisania przesyłki.

W celu dalszej dostępności do danych przesyłek/elektronicznych książek nadawczych po uplywie w/w okresu lub po zakończeniu obowiązywania umowy, należy dokonać zapisu danych/ archiwum w postaci raportu szczegółowego lub innej formie do lokalnego pliku użytkownika.

 

* Podlegają indywidualnemu okresowi przechowywania,
 

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Klientów zainteresowanych zmianami w aplikacji prosimy o zapoznanie się z: listą modyfikacji funkcjonalności Elektronicznego Nadawcy.