Czym jest Elektroniczny Nadawca
 • Czym jest Elektroniczny Nadawca?

Nadaj Przesyłkę

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej usprawnia i automatyzuje proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Elektroniczny Nadawca umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 

 • Jak rozpocząć ?

Jeżeli jesteś zainteresowany użytkowaniem niniejszej aplikacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Nie masz konta? Wyślij formularz. Po jego wypełnieniu otrzymasz e-mailem login i hasło umożliwiające zalogowanie się do aplikacji. Dla ułatwienia zamieszczamy

 1. instrukcję użytkownika
 2. user's manual client's module
 3. skrócona instrukcja użytkownika
 4. filmik instruktażowy krótki (2,6Mb)
 5. filmik instruktażowy długi (5,1Mb)
 6. filmik import danych z allegro (12,2Mb)

 

 • WebApi

WebAPI jest usługą sieciową, która umożliwia wymianę informacji między systemem Poczty Polskiej a oprogramowaniem zewnętrznym klienta. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania IT z mechanizmami serwisu Elektronicznego Nadawcy umożliwiając automatyzację procesów przygotowania przesyłek do nadania w Poczcie Polskiej. W ramach API Poczta udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom aplikacji Elektroniczny Nadawca.

Klientów zainteresowanych wymianą komunikatów za pośrednictwem WebApi prosimy o zapoznanie się z:

 

WebAPI systemu śledzenia przesyłek pocztowych:

 

WebAPI systemu eZwroty

 

 • Interfejs Wymiany Danych (IWD)

Interfejs wymiany danych o przesyłkach, między systemem Klienta, a systemem Poczty Polskiej kierowany jest do Klientów zainteresowanych implementacją w swoim systemie IWD:

 

 • Kody kreskowe

 

Specyfikacja oraz zawartość kodu kreskowego GS1-128,  oraz 128 służącego do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, opakowań zbiorczych i odsyłek pocztowych, kodu 39 służącego do identyfikacji przesyłek Pocztex i EMS oraz kodu 128 służącego do identyfikacji przesyłek w obrocie zagranicznym.

 

 • ODBC

Funkcja importu ODBC pozwala na zasilenie systemu Elektroniczny Nadawca w dane odnośnie przesyłek planowanych do nadania, pochodzących z własnego źródła danych. W celu prawidłowego funkcjonowania modułu łączności wymagane jest zainstalowanie i środowiska Java i przeglądarki internetowej - dostępnych w wersjach instalacyjnych na stronach producentów oraz odpowiedniej wtyczki dostarczonej przez PP S.A. do przeglądarki internetowej, na której uruchomiony  zostanie  program. Rozwiązanie korzysta z mechanizmu ODBC, polegającym na tworzeniu własnego źródła danych, który  zaimplementowany został we wszystkich systemach rodziny Windows. Komunikacja między stacją roboczą klienta, a serwerem  Elektronicznego Nadawcy odbywa się poprzez usługę WebService, będącą składnikiem oprogramowania, niezależnym od platformy sprzętowej oraz implementacji, dostarczającym określonej funkcjonalności. Poniżej zamieszczamy link zawierający wzór struktury pliku do ODBC.

 

 • Integracja z Comarch Optima

Moduł integrujący Elektronicznego Nadawcę z programem Comarch Optima.
Jest to wtyczka integrująca system Comarch Optima z Pocztą Polską, która ułatwi pracę i skróci czas przygotowywania oraz wysyłania przesyłek. Cały proces nadawania przesyłki nie będzie wymagał opuszczenia programu Comarch Optima.

Wtyczka jest całkowicie bezpłatna dla klientów Poczty Polskiej i jest dostępna poniżej:

Dokument kierowany do osób korzystających z programu Comarch Optima, które są zainteresowane integracją z Elektronicznym Nadawcą.

 

 • Integracja z WF-Mag

Moduł integrujący Elektronicznego Nadawcę z programem magazynowym WF-Mag. 

 

Jest to wtyczka integrująca system WF-Mag z Pocztą Polską, która ułatwi pracę i skróci czas przygotowywania oraz wysyłania przesyłek. Cały proces nadawania przesyłki nie będzie wymagał opuszczenia programu Wf-Mag.

 

Wtyczka jest całkowicie bezpłatna dla klientów Poczty Polskiej i jest dostępna poniżej:

 

 

 • Odbiory w PUNKCIE - widget mapy lokalizacji

Widget do mapy lokalizacji Odbiorów w PUNKCIE Poczty Polskiej, który pozwala klientowi  na wybór punktu odbioru (m.in. placówki pocztowej, stacji paliw Orlen, automatu pocztowego),  a Tobie pozwoli zwiększyć szansę dokonania transakcji.
Informacje na temat usługi oraz demo mapy znaleźć można na stronie:

Moduł dostępny jest pod poniższym linkiem:

 

 • Ochrona danych osobowych

EN – jako system przetwarzający dane osobowe posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają korzystać z aplikacji nieuprawnionym osobom, spełniając wymagania przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z wymagań bezpieczeństwa jest konieczność zmiany hasła przez użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni (podstawa prawna: pkt IV.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych – Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024). Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany hasła z własnej inicjatywy przed upływem 30 dni, to zmiana hasła jest wymuszana przez system po 30 dniach od ustawienia poprzedniego hasła.

 

 • Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane klientów są przetwarzane jedynie na terenie Polski w Centrum Podstawowym i Zapasowym przetwarzania danych Poczty Polskiej.

Od marca 2013 dane w aplikacji przechowywane i dostępne są przez okres 12 miesięcy.

W celu dalszej dostępności danych należy dokonać zapisu archiwum do lokalnego pliku użytkownika.

 

 • Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Klientów zainteresowanych zmianami w aplikacji prosimy o zapoznanie się z: listą modyfikacji funkcjonalności Elektronicznego Nadawcy.