Czym jest Elektroniczny Nadawca
 • Czym jest Elektroniczny Nadawca?

Nadaj Przesyłkę

Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej usprawnia i automatyzuje proces nadawania przesyłek pocztowych. EN umożliwia rejestrację przesyłek, generowanie dokumentów nadawczych w formie elektronicznej oraz automatyczne przekazywanie pliku z przesyłkami bezpośrednio do wybranej placówki pocztowej.

Elektroniczny Nadawca umożliwia dodatkowo elektroniczną komunikację pomiędzy klientem a jego opiekunem handlowym ze strony Poczty Polskiej S.A.

 

 • Jak rozpocząć ?

Jeżeli jesteś zainteresowany użytkowaniem niniejszej aplikacji prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Nie masz konta? Wyślij formularz. Po jego wypełnieniu otrzymasz e-mailem login i hasło umożliwiające zalogowanie się do aplikacji. Dla ułatwienia zamieszczamy

 1. instrukcję użytkownika
 2. user's manual client's module
 3. skrócona instrukcja użytkownika

 

 • WebApi

WebAPI jest usługą sieciową, która umożliwia wymianę informacji między systemem Poczty Polskiej a oprogramowaniem zewnętrznym klienta. Dzięki niej programiści mogą zintegrować własne rozwiązania IT z mechanizmami serwisu Elektronicznego Nadawcy umożliwiając automatyzację procesów przygotowania przesyłek do nadania w Poczcie Polskiej. W ramach API Poczta udostępniamy szereg metod, które odpowiadają poszczególnym funkcjom aplikacji Elektroniczny Nadawca.

Klientów zainteresowanych wymianą komunikatów za pośrednictwem WebApi prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją:

 

 

 

WebAPI is a network service that enables the exchange of information between the Polish Post and the client's external software. Thanks to this, programmers can integrate their own IT solutions with the mechanisms of the Electronic Sender service enabling automation of the processes of preparation of shipments to be delivered at the Polish Post. The Mail API provides a number of methods that correspond to the various functions of the Electronic Sender application.

Customers interested in exchanging messages via WebApi, please read the specification::

 

 • WebApi Allegro Dostawa


Poczta Polska S.A. rozszerzyła usługę sieciową (WebAPI) o tworzenie przesyłek Allegro Dostawa.

 

 • WebApi systemu śledzenia przesyłek pocztowych


Poczta Polska S.A. udostępnia usługę sieciową WebAPI, która może być wykorzystana do tworzenia aplikacji umożliwiających śledzenie przesyłek pocztowych.

Poczta Polska S.A. provides a Web Service which may be used to create applications for tracking mail shipments.

 

 • Inne dokumenty i specyfikacje

 

 • Certyfikat publiczny EPO Poczty Polskiej

W procesie realizacji usługi EPO dostarczana jest elektroniczna karta EPO, która opatrzona jest podpisem elektronicznym z wykorzystaniem certyfikatu Poczty Polskiej. Niektórzy Klienci we własnych implementacjach potrzebują zweryfikować zawartość karty, w tym celu muszą wykorzystać klucz publiczny certyfikatu użytego do podpisania karty EPO.
Certyfikat wystawiony jest na określony okres obowiązywania. Ważność aktualnego kończy się 28.09.2019r.
Nowy certyfikat obowiązuje od 03.10.2019 r.

 

 • Interfejs Wymiany Danych (IWD)

Interfejs wymiany danych o przesyłkach, między systemem Klienta, a systemem Poczty Polskiej kierowany jest do Klientów zainteresowanych implementacją w swoim systemie IWD:

The data exchange interface (IWD/EDI) for consignments, between the Client's system and the Polish Post Office is addressed to Clients interested in implementation of their IWD system:

 

 • Kody kreskowe

Specyfikacja oraz zawartość kodu kreskowego GS1-128, oraz 128 służącego do identyfikacji przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, opakowań zbiorczych i odsyłek pocztowych, kodu 39 służącego do identyfikacji przesyłek Pocztex i EMS oraz kodu 128 służącego do identyfikacji przesyłek w obrocie zagranicznym.

Specification and content of the GS1-128, 128 and 39 bar codes used to identification the domestic consignments, consolidated packaging, forwarding, pocztex ekspres 24 and international postal items

 

 • Integracja z Comarch Optima

Program Comarch ERP Optima umożliwia bezpośrednią konfigurację konta na Elektronicznym Nadawcy oraz tworzenie przesyłek.

Wszelkie informacje na temat konfiguracji konta w programie Comarch ERP Optima oraz opis funkcji można znaleźć na stronach:

Konfiguracja konta

Opis funkcji

 

 • Integracja z WF-Mag

Moduł integrujący Elektronicznego Nadawcę z programem magazynowym WF-Mag. 

Jest to wtyczka integrująca system WF-Mag z Pocztą Polską, która ułatwi pracę i skróci czas przygotowywania oraz wysyłania przesyłek. Cały proces nadawania przesyłki nie będzie wymagał opuszczenia programu Wf-Mag.

Wtyczka jest całkowicie bezpłatna dla klientów Poczty Polskiej i jest dostępna poniżej:

Wersja modułu integrującego wydana w 2016 r.

Wersja modułu integrującego wydana w 2018 r. (od wersji WAPRO MAG 8.30.8)

 

 • Odbiory w PUNKCIE - widget mapy lokalizacji

Widget do mapy lokalizacji Odbiorów w PUNKCIE Poczty Polskiej, który pozwala klientowi  na wybór punktu odbioru (m.in. placówki pocztowej, stacji paliw Orlen, automatu pocztowego),  a Tobie pozwoli zwiększyć szansę dokonania transakcji.
Informacje na temat usługi oraz demo mapy znaleźć można na stronie:

Instrukcja integracji:

Widget integration manual:

 

 • Zmiana hasła

EN – jako system przetwarzający dane osobowe posiada zabezpieczenia, które nie pozwalają korzystać z aplikacji nieuprawnionym osobom, spełniając wymagania przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z wymagań bezpieczeństwa jest konieczność zmiany hasła przez użytkownika nie rzadziej niż co 30 dni. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany hasła z własnej inicjatywy przed upływem 30 dni, to zmiana hasła jest wymuszana przez system po 30 dniach od ustawienia poprzedniego hasła.

 

 

 • Przetwarzanie i przechowywanie danych

Dane klientów są przetwarzane jedynie na terenie Polski w Centrum Podstawowym i Zapasowym przetwarzania danych Poczty Polskiej.

Dane w aplikacji przechowywane i dostępne są przez okres 410 dni.

W celu dalszej dostępności danych należy dokonać zapisu archiwum do lokalnego pliku użytkownika.

 

 • Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Klientów zainteresowanych zmianami w aplikacji prosimy o zapoznanie się z: listą modyfikacji funkcjonalności Elektronicznego Nadawcy.