Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Elektroniczny Nadawca wersja 10.5.1 zapowiedź

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.03-01.04.2020 r. w godzinach 23:00-06:00 planowane jest wdrożenie nowej wersji aplikacji Elektroniczny Nadawca 10.5.1. Zakres zmian wersji nie będzie miał wpływu na funkcjonalności dostępne za pomocą WebAPI, a nowa wersja nie wnosi istotnych zmian dla klientów, zawiera głównie poprawki i modyfikacje wewnętrzne.

W trakcie wdrożenia nowej wersji system nie będzie dostępny dla użytkowników.

Zmiany widoczne dla klientów:

  1. Zmiana formatu etykiety generowanej dla przesyłki zwrotnej, która pobierana jest za pomocą przycisku „Pobierz nalepkę zwrotną”.
  2. Poprawka importu danych z pliku *.xls, objawiająca się błędną interpretacją wartości liczbowej podczas importu danych dla kwoty pobrania i wartości.
  3. Poprawka pozwalająca przygotować przesyłki do ZPO z ubezpieczeniem powyżej 5000 zł.
  4. Poprawki w wydrukach ZPL w zakresie wydruku kodu kreskowego i oddania dodatkowych parametrów do polecenia „BY”.

Pełna lista zmian wraz z opisem dostępna jest na stronie aplikacji w zakładce "Czym jest e-nadawca".


We would like to inform you that on 31/03-01/04/2020 between 11:00 PM and 06:00 AM it is planned to release a new version of the Electronic Sender v 10.5.1 application. The changes introduced in the version will not affect the functionalities available through WebAPI, and the new version does not introduce significant changes for customers, it includes mainly corrections and internal modifications.

When changing the new version, the system will not be available to users.

Changes visible to customers:

  1. Changes in the format of the label generated for a return shipment, which is downloaded using the "Download the return label" button.
  2. Correction of the import of data from the * .xls file.
  3. Change allowing to prepare shipments for ZPO with insurance over 5000 PLN.
  4. Corrections in ZPL label.

A full list of changes with a description is available on the application page in the "About e-sender" tab. 

 

Zespół Elektronicznego Nadawcy / Electronic Sender Team