Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Przerwa serwisowa/Technical break - Elektroniczny Nadawca 14.1.0

Informujemy, iż w dniu 01/02.12.2023 r. w godzinach 23:00-05:40 planowane jest wdrożenie nowej wersji systemu Elektroniczny Nadawca 14.1.0. Zakres zmian wersji nie będzie mieć wpływu na dotychczasowe integracje. Wersja poza zmianami wymienionymi na liście zawiera również poprawki i modyfikacje wewnętrzne. W trakcie wdrożenia system nie będzie dostępny dla użytkowników.

Zmiany widoczne dla klientów:

  • Dodanie ustawienia dla domyślnego miejsca nadania Pocztex 2.0 – klienci zintegrowani z WebAPI zyskają możliwości ustawienia „Domyślne miejsce nadania dla usługi Pocztex 2.0 Kurier”.
  • Dodanie możliwości wyboru formatu generowania deklaracji celnej CN22 - użytkownik w ramach konta klienta indywidualnego z logowaniem zyska możliwość wyboru formatu generowanej deklaracji celnej.
  • Zmiana w getReklamacje - rozszerzenie odpowiedzi - WebAPI response o numer reklamacji. Użytkownik uzyska dodatkowo identyfikator reklamacji o nazwie „numerReklamacji”.

Technical break - Elektroniczny Nadawca 14.1.0

Please be advised that on December 1/2 2023 between 23:00 and 05:40 it is planned to implement a new version of the Elektroniczny Nadawca 14.1.0 system. The new version will not affect existing integrations. In addition to the changes listed in the list, the version also includes fixes and internal modifications.

During the implementation, the system will not be available to users.

Changes visible to customers:

  • Pocztex 2.0 default shipping location settings added - clients integrated with WebAPI will be able to set the "Default shipping location for the Pocztex 2.0 Curier service".
  • Added the option of selecting the format for generating the CN22 customs declaration - the user within the individual customer account with login will be able to select the format of the generated customs declaration.
  • Change in the getReklamacje method - extension of the WebAPI response with the complaint number. The user will additionally receive a complaint ID called "umerReklamacji".

The WebAPI specification is changing. Download WebAPI specification v88_20231020.