Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

Informacje po wdrożeniu EN 14.0.0

Informujemy, iż od wersji 14.0.0 systemu Elektroniczny Nadawca zmienia się wersja WSDL. Klienci, którzy mają problem po aktualizacji koniecznie muszą zaktualizować WSDL pobierając je bezpośrednio ze strony EN, pliki dostępne są pod adresem / We would like to inform you that since version 14.0.0 of the Electronic Broadcaster system, the WSDL version has changed. Customers who have problems with versioning in their integrations after the update must update the WSDL by downloading it directly from the EN website, the files are available at:
WSDL:
https://e-nadawca.poczta-polska.pl/websrv/labs.wsdl
https://e-nadawca.poczta-polska.pl/websrv/en.wsdl
Endpoints to download WSDL using PHP:
https://e-nadawca.poczta-polska.pl/websrv/labs.php?wsdl
https://e-nadawca.poczta-polska.pl/websrv/en.php?wsdl

Wszelkie błędy, które będą pojawiać się i zawierają fragmenty typu XmlSerialization, Dokument XML zawiera błąd etc. będą najprawdopodobniej wynikać z tego, że klienci nie zaktualizowali WSDL. W większości przypadków będzie to dotyczyło klientów posiadających integracje realizowane w językach C# czy Java. / Any errors that will appear and contain fragments such as XmlSerialization, XML document contains an error etc. will most likely be due to clients not having updated the WSDL. In most cases, this will apply to customers with integrations implemented in C# or Java.