Rejestracja

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Ulica *

Numer domu / numer lokalu

/

Kod pocztowy * miejscowość *

Telefon komórkowy

Telefon

Fax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, samodzielnie przez każdy z następujących podmiotów: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17; Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8; działających jako administratorzy danych, w celu przedstawienia mi ofert/y handlowej lub usługowej oraz otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na numer telefonu lub adres e-mail) oraz drogą telefoniczną. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, marketingu produktów lub usług każdego z pozostałych podmiotów wskazanych powyżej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ww. podmiotów informacji handlowej.

Powyższe zgody dodatkowe obejmują również przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, a podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Przepisz tekst z obrazka *

captcha image