Zaloguj się...

Użytkownik

Hasło

Nie masz konta - zarejestruj się, kliknij tutaj

Problemy z zalogowaniem? kliknij tutaj

EN wersja 9.1.0 wdrożenie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 19.06.2018 zostanie wdrożona nowa wersja aplikacji Elektroniczny Nadawca 9.1.0.

Lista zmian w funkcjonalnościach i usługach:

- nieprawidłowy numer nadania dla przesyłki Pocztex/Pocztex Procedura

- nieprawidłowy "Dodatkowy opis przesyłki"

- dodanie do etykiet generowanych z EN stałego elementu usługa "Niestandard"

- zmiana Systemu Adresacji Produktow (wyznaczanie ścieżek kierowania)

- wyłączenie funkcjonalności możliwości generowania etykiety zwrotnej (eZwrotu) dla Klientów Allegro kupujących Pakiet Polecony/Paczka MINI

- modyfikacja etykiety dla brokerów

- przy zamkniętym szablonie nie jest widoczny przycisk zamów kuriera

- zmiany w reklamacjach na potrzeby obsługi kontraktu z MS - Allegro Dostawa

– obsługa nowych rodzajów dostawy w Allegro

- wyłączenie importu ODBC

Inne zmiany i poprawki aplikacji.

Po wdrożeniu wersji zalecamy odświeżenie aplikacji poprzez wybranie Ctrl+F5, kombinację tę warto powtórzyć kilkakrotnie jeżeli np. któraś z funkcji działa niepoprawnie.

Zespół Elektronicznego Nadawcy

Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

  1.  Administratorem danych osobowych wskazanych  w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki, a w przypadku reklamacji przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończono reklamację.
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
  7. Odbiorcą danych osobowych w postępowaniu reklamacyjnym mogą być: Agenci Pocztowi (w przypadku korzystania z usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej) oraz podwykonawcy Poczty Polskiej S.A. (w przypadku, gdy reklamowana usługa pocztowa była realizowana z udziałem podmiotu przetwarzającego, np. doręczającego przesyłkę).
  8. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską oraz w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1522). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
  9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 421) w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
  10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.
alt_baner Moja Bajka