Log in...

User

Password

Problems logging in? click here

TLS - wyłączamy TLS 1.0 i 1.1

Informujemy, iż połączenia z systemem Elektroniczny Nadawca zabezpieczone są protokołem TLS. W w dniu 28.09.2021 r. wyłączymy możliwości połączenia się do systemu Elektroniczny Nadawca niższymi wersjami protokołu TLS. Po tym terminie nie będzie już możliwości połączenia się za pomocą strony www i WebAPI jeżeli aplikacja po Państwa stronie nie będzie wspierała protokołu TLS 1.2. Jeżeli korzystają Państwo z aktualnego oprogramowania, zapewne korzysta już ono z wersji TLS 1.2, a zmiana nie będzie zauważalna dla użytkowników.

- * * * -

Please be advised that connections to the Elektroniczny Nadawca system are secured with the TLS protocol. On September 28, 2021, we will disable the ability to connect to the Electronic Broadcaster system with lower versions of the TLS protocol. After this date, it will not be possible to connect via the website and WebAPI if the application on your side does not support the TLS 1.2 protocol. If you are using current software, it is probably already using TLS 1.2, and the change will not be noticeable to users.