Sprawdź plik IWD

 

Za pośrednictwem tej funkcji możliwe jest sprawdzenie poprawności wygenerowanego przez Państwa pliku xml.

Using this function it is possible to check the correctness of the xml file generated by you.

 

Check file

Select file